"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa nadzieją,
która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."
J.P.II

IMG 7913

Przedszkole mieści się na osiedlu „Milica” przy ul. Sikorskiego 17 w miejscowości Skarżysko-Kamienna, w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na ogrodzonym terenie, spełniając tym samym wymogi bezpieczeństwa. Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole Publiczne nr 4 w Skarżysku- Kam. zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach, kursach i szkoleniach. Współpracujemy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i logopedą.

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

Nasze przedszkole to miejsce w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Atmosferę domowego ogniska tworzymy również z pomocą naszych wspaniałych rodziców, którzy są naszymi przyjaciółmi i partnerami.

W naszym przedszkolu dbamy o prawidłowe żywienie naszych dzieci, dbając o to, by posiłki były zdrowe i zbilansowane, a jadłospis urozmaicony. Uwzględniamy również diety pokarmowe.

05


Nasze hasło to:

Nikt nie rodzi się przedszkolakiem po raz drugi.
To czego nie zrobimy dla dzieci, nie zrobimy już nigdy.

Godziny pracy

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.30:00 - 16:30

Bezpłatne zajęcia dodatkowe:

Nasze przedszkole oferuje różnorodne zajęcia dodatkowe:
 • rytmika,
 • religia,
 • terapia logopedyczna,
 • język angielski,
 • warsztaty kulinarne

Odpłatność

Odpłatność za uczęszczanie dziecka do przedszkola należy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe przedszkola:
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
39 1560 0013 2406 9695 4000 0001
Zespół Placówek Oświatowych nr 4
26-110 Skarżysko - Kamienna
ul. Norwida 3

W tytule (opłata za przedszkole; imię i nazwisko dziecka, oddział, nazwa miesiąca za który uiszczana jest opłata)

Katalog metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.
06

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 • techniki relaksacyjne,
 • techniki twórczego myślenia.

Systemy motywacji stosowane w przedszkolu:

 • Ukazywanie dziecku jego mocnych stron.
 • Praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków i dorównania rówieśnikom.
 • Pokazywanie ze dziecko potrafi więcej niż myśli.
 • Dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć.
 • Dodawanie pewności siebie przez powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.

System nagradzania dzieci.

 • Pochwała w obecności innych dzieci.
 • Pochwała dla rodziców.
 • Pozwolenie na dodatkowe skorzystanie z atrakcyjnej zabawki.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć.
 • Okazanie przez nauczyciela akceptacji i pochwały przez przytulenie pogłaskanie po głowie itp.
 • Nagradzanie drobnym upominkiem

System konsekwencji.

 • Rozmowa z dzieckiem ukierunkowana na rozwiązanie problemu.
 • Omówienie z rodzicami niepokojących zachowań dziecka.
 • Odsunięcie na chwilę dziecka od zabawy, celem przemyślenia niepożądanych zachowań dziecka.
 • Pozbawienie możliwości korzystania z atrakcyjnej zabawki na krótki okres czasu.
 • Omówienie nagannego zachowania z grupą dzieci.

Ponadto oferujemy naszym przedszkolakom:

 • cykliczne koncerty Filharmonii Świętokrzyskiej
 • przedstawienia teatralne w wykonaniu "Teatru Twórczego Rodzica"
 • przedstawienia teatralne w wykonaniu profesjonalnych aktorów.
07