Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 4
mgr Renata Karpeta
Wicedyrektor ds. przedszkola
mgr Wiesława Pietras
Nauczyciele
 • mgr Elżbieta Malmon - nauczyciel dyplomowany 
 • mgr Dorota Grzyb - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Monika Sadkowska - Gwóźdź - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Małgorzata Bialik - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Maria Puchalska - nauczyciel mianowany 
 • mgr Iwona Wesołowska - nauczyciel dyplomowany 
 • mgr Elżbieta Nowińska - nauczyciel dyplomowany
Administracja i obsługa
 • Krzysztof Borkowski  st. rzemieślnik 
 • Anna Pochwała intendent
 • Mariola Muszyńska- kucharka
 • Renata Obara- pomoc kucharki
 • Marzanna Siudek- woźna oddziałowa
 • Małgorzata Biskup - woźna oddziałowa
 • Anna Stępień - woźna oddziałowa
 • Emilia Mamla - woźna oddziałowa
01