6.30:00 - 8:00

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, ruchowe, ze śpiewem, tematyczne. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe - praca w małych zespołach lub indywidualna (np. rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, grafomotoryki).

8:00 - 8:15

Prace porządkowe. Zabawy ruchowe. Ćwiczenia poranne.

8:15 - 8:30

Czynności samoobsługowe przed śniadaniem, nabywanie prawidłowych nawyków higienicznych.

8:30 - 8:45

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

8:45 - 9:00

Przygotowanie dzieci i sali do zajęć.

04
02

12:15 - 13:00

Odpoczynek poobiedni - zabawy wyciszające, relaksacyjne. Słuchanie bajek i opowiadań. Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne w sali.

13:00 - 14:15

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie wierszy i piosenek . Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, zabawy ruchowe.

14:15 - 14:30

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:30 - 15:00

Podwieczorek.

15:00 - 16:30

Zabawy swobodne w sali służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne. Praca indywidualna lub w małych zespołach, wspomagająca i korygująca rozwój dziecka..

9:00 - 10:00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:00 - 11:30

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, terenowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie ogrodowym. Wycieczki organizowane przez nauczyciela, wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna lub w małych zespołach wspomagająca i korygująca rozwój dziecka. Prace porządkowe.

11:30 - 11:45

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

11:45 - 12:15

Obiad - kulturalne zachowanie przy stole w trakcie posiłków, próby dyżurowania.

03