Karta Zgłoszenia dziecka:

Powyższy dokument można pobrać klikając TUTAJ

Lista załączników:

  • 1. Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej opiekę
  • Pobierz
  • 2. Upoważnienie do odbioru dziecka
  • Pobierz
  • 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
  • Pobierz